Eindcontrole

Alle door Feramed vervaardigde producten ondergaan een eindcontrole. De aard van deze eindcontrole is afhankelijk van het product. Deze eindcontrole vindt plaats aan de hand van vastgelegde methoden, welke bij diergeneesmiddelen worden aangeleverd door de klant.

Indien geen methode kan worden aangeleverd, wordt deze intern ontwikkeld. De eindcontrole is gericht op de fysisch-chemische eigenschappen van een product. Voor de controle van de microbiologische eigenschappen onderhoud Feramed contacten met een extern microbiologisch laboratorium.


Contact opnemen?

Wilt u meer informatie en/of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.