Houdbaarheidsonderzoeken

Feramed kan in loonopdracht houdbaarheidsonderzoeken voor derden uitvoeren. De uitvoering van zo’n onderzoek kan aan de hand van de ICH-richtlijnen plaatsvinden, of er kan naargelang de wensen van de klant, voor een andere invulling worden gekozen. Bijvoorbeeld in geval van aanvullende diervoeders.

Indien noodzakelijk kan Feramed tevens de validatie(s) van de te gebruiken analysemethode(s) verzorgen. Indien mogelijk en/of gewenst kan Feramed tevens ondersteuning bieden bij de eventuele dossiervorming.


Contact opnemen?

Wilt u meer informatie en/of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.