Auditeren

Voordat u besluit van onze diensten gebruik te maken bieden wij u de mogelijkheid ons bedrijf te auditeren.

U kunt echter ook beslissen dit  in een later stadium te doen. Voordat wij uw eerste productieopdracht ter hand nemen sluiten wij een loonproductie overeenkomst met u. Daarin staan de onderlinge afspraken duidelijk omschreven, inclusief een matrix waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden staan vermeld.


Contact opnemen?

Wilt u meer informatie en/of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.