Eindcontrole

Alle door Feramed vervaardigde producten ondergaan een eindcontrole.

De aard van deze eindcontrole is afhankelijk van het (soort) product. Deze eindcontrole vindt plaats aan de hand van vastgelegde methoden. De eindcontrole is gericht op de fysisch-chemische eigenschappen van een product. Voor de controle van de microbiologische eigenschappen onderhoud Feramed contacten met een extern microbiologisch laboratorium.


Contact opnemen?

Wilt u meer informatie en/of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.