Ongoing stability

Overeenkomstig de GMP richtlijnen dient een (dier-) geneesmiddel, nadat dit op de markt komt, te worden gemonitored ten aanzien van de stabiliteit van het product in de eindverpakking.

Doel van dit zogenaamde ‘ongoing stability onderzoek’, is het volgen van het product gedurende de houdbaarheidstermijn om te kunnen bepalen of het product blijft voldoen aan de vrijgiftespecificaties. Uiteraard onder voorwaarde dat het product wordt bewaard onder de bewaaromstandigheden zoals vermeld in het registratiedossier. Feramed kan de uitvoering van dergelijke ongoing stability onderzoeken voor u verzorgen, waarbij de wijze van uitvoering in overleg met de klant wordt bepaald.


Contact opnemen?

Wilt u meer informatie en/of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.